ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมศาลปันสุข (Green Court) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประกาศ ขอเลื่อนการรับสมัครและจัดอบรมผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานทางระบบออนไลน์
 
 

    

image
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น
image
ระบบสืบค้นคำพิพากษาฯ ศาลฎีกา
image
บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา
image
ระบบค้นหาอัตราค่านำหมาย
image
ระบบคำนวณอัตราค่าขึ้นศาล
image
ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม
image
ระบบการส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวน
image
ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล
image
App Store COJ
image
ระบบ E-phonebook
image
ระบบรับส่งเอกสารศาลฎีกา
image
ระบบแจ้งการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา
image
ระบบงานฯนโยบายประธานศาลฎีกา
image
ระบบค้นหาทะเบียนนิติบุคคล
image
ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
image
ระบบตรวจสอบนายประกันผิดสัญญา
image
ระบบการสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลาย
image
ระบบตรวจสอบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
image
ระะบบติดตามสำนวนคดี
image
ระบบยื่นฟ้อง E-filing
image
ระบบฐานข้อมูลหมายจับ
image
ระบบผลการส่งหมายข้ามเขต
image
ระบบจองคิวนัดประชุมทางจอภาพ
image
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ศาลฯ
image
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
image
ระบบสลิปเงินเดือนสำหรับผู้พิพากษา
image
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้พิพากษา
image
ระบบ E-Learning สำนักงานศาลฯ
image
ประกวดราคาเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ
image
เว็บไซต์หน่วยงานภายในศาลยุติธรรม

+

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน